Arbeiten in der Grenzregion

Informationen zur grenzüberschreitenden Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung im Erzgebirge 

Arbeiten in der Grenzregion

Informationen zur grenzüberschreitenden Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung im Erzgebirge

Práce v pohraničí

Informace o přeshraničním vyučení v oboru, studium a zprostředkování zaměstnání v Krušných horách

 

Folgende Dienstleistungen bieten wir Ihnen im Rahmen der EURES-Beratung direkt vor Ort, in Annaberg-Buchholz, an.

V rámci poradenství EURES přímo na místě v Annaberg-Buchholz vám nabízíme následující služby.

  • grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung - přeshraniční zprostředkování zaměstnání
  • Beratung zur Sozialversicherung von Grenzgängern bzw. Auslandstätigen - Poradenství v oblasti sociálního pojištění pro přeshraniční dojíždějící a osoby pracující v zahraničí
  • leistungsrechtliche Beratung von Grenzgängern - poradenství v oblasti sociálních dávek pro přeshraniční dojíždějící
  • Beratungen zum Antrag auf Ausstellung eines PD U1 (Bescheinigung deutscher Zeiten) - Poradenství k žádosti o vydání PD U1 (vysvědčení německých časů)
  • Beratung von Arbeitgebern zur grenzüberschreitenden Gewinnung von Fachkräften - Poradenství pro zaměstnavatele při přeshraničním náboru kvalifikovaných pracovníků
  • Grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung - Přeshraniční zprostředkování zaměstnání

 

EURES-Berater, Michael Schroeter, informiert in tschechischen Arbeitsämtern über Lebens- und Arbeitsbedingungen und der Stellensuche in Deutschland und führt Informationsveranstaltungen an Berufsfachschulen in Tschechien durch.

Poradce EURES Michael Schroeter poskytuje na českých úřadech práce informace o životních a pracovních podmínkách a hledání práce v Německu a pořádá informační akce na odborných školách v České republice.
 

FAQ EURES

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=faq&lang=de&catId=2547&parentCategory=2547

https://eures.ec.europa.eu/index_de

Das EURES-Portal mit Arbeits- und Bewerbersuche und EURES-Dienstleistungen

Portál EURES se službami EURES pro vyhledávání zaměstnání a uchazečů

https://ec.europa.eu/eures/public/index_en

 

Europass

Mit dem Europass Lebenslauf können Stellensuchende ganz einfach einen vollständigen und europaweit verständlichen Lebenslauf erstellen:

S Europass CV mohou uchazeči o zaměstnání snadno vytvořit kompletní životopis, který je srozumitelný v celé Evropě:

https://www.europass-info.de/

https://europass.cz/

 

Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen

Poradna pro zahraniční zaměstnance v Sasku

https://www.babs.sachsen.de/

 

Haben Sie Probleme mit Ihren Rechten als Unionsbürger?

Wenn Sie als EU-Bürger/-in oder als Unternehmen in einem anderen Land mit zusätzlichen Hindernissen konfrontiert werden, weil sich eine Behörde nicht an das EU-Recht hält, dann kann SOLVIT Ihnen helfen.

Máte problémy se svými právy jako občan EU?

Pokud jako občan EU nebo podnik v jiné zemi čelíte dalším překážkám, protože některý orgán nedodržuje právo EU, pak vám může pomoci SOLVIT.

https://ec.europa.eu/solvit/index_de.htm

 

Eurodesk hat für dich Möglichkeiten gesammelt um ins Ausland zu reisen – alles für Jugendliche unter 18 Jahre!

https://eurodesk.eu/