Welcome-Center Weiden

UZNÁNÍ KVALIFIKACE

Uznání kvalifikace

Ukončili jste ve Vaší rodné zemi vzdělání nebo studium a rádi byste nyní pracovali v Německu?

Jako občan EU můžete u neregulovaných povolání (např. automechanik/automechanička, číšník/číšnice) zahájit pracovní činnost ihned, aniž by bylo nutno formálně uznat Vaše vzdělání. Uznání odborné kvalifikace může být však prospěšné k tomu, aby budoucí zaměstnavatel získal lepší přehled o Vaší kvalifikaci. Uznání vzdělání zvyšuje Vaše šance na pracovním trhu a usnadňuje profesní růst. V akademické oblasti si můžete Vaše vysvědčení / Váš diplom nechat posoudit u Koordinačního úřadu pro zahraniční vzdělávání (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen = ZAB).

U regulovaných povolání (např. zdravotní ošetřovatel/-ka, učitel/-ka, inženýr/-ka) je uznání Vašeho ukončeného vzdělání pro výkon povolání bezpodmínečně nutné. Která povolání patří v Německu k regulovaným povoláním, naleznete zde.

Pro kvalifikované pracovní síly ze třetích zemí toto upravuje zákon o přistěhovalectví kvalifikovaných pracovníků z 1. března 2020 (Fachkräfteeinwanderungsgesetz). Zákon nabízí lepší pracovní příležitosti a usnadňuje přístup na německý pracovní trh. Jako kvalifikovaný odborník smíte vykonávat povolání, ke kterému Vás Vaše vzdělání opravňuje. Předpokladem je, aby Vaše zahraniční odborná kvalifikace byla v Německu uznána nebo bylo Vaše ukončené vysokoškolské vzdělání srovnatelné s německým vysokoškolským vzděláním. Jaké změny a příležitosti s sebou imigrační zákon pro kvalifikované pracovníky přináší, naleznete zde.

Máte dotazy? Naše Welcome-Center Weiden Vám poradí ohledně procesu uznání kvalifikace a možné finanční podpory.