Welcome-Center Weiden

UTNÁNÍ KVALIFIKACE

Uznání kvalifikace

Ukončili jste v zemi Vašeho původu vzdělání nebo studium a rádi byste nyní pracovali v Německu?

Jako občan EU můžete u neregulovaných povolání (např. automechanik/automechanička, číšník/číšnice) zahájit pracovní činnost ihned, aniž by bylo nutno formálně uznat ukončení Vašeho vzdělání . Uznání odborné kvalifikace může být však prospěšné, aby Váš zaměstnavatel získal lepší přehled o Vaší kvalifikaci. Odpovídajícím způsob uznané ukončení Vašeho vzdělání zvyšuje Vaše šance na pracovním trhu a usnadňuje Váš profesní růst. V akademické oblasti existuje možnost, nechat si Vaše vysvědčení / Váš diplom posoudit u Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen  (ZAB = koordinačního úřad pro zahraniční vzdělávání).

U regulovaných povolání (např. zdravotní ošetřovatel/-ka, učitel/-ka, inženýr/-ka) je uznání Vašeho ukončeného zahraničního vzdělání pro výkon Vašeho povolání bezpodmínečně nutné. Která povolání patří v Německu k regulovaným povoláním, naleznete zde.

Pro kvalifikované pracovníky ze třetích zemí je toto upraveno zákonem Fachkräfteeinwanderungsgesetz (imigrační zákon pro kvalifikované pracovníky) ze dne 1. března 2020 − přistěhovalectví na německém pracovním trhu. Zákon nabízí lepší pracovní příležitosti a usnadňuje přístup na německý pracovní trh. Jako kvalifikovaný odborník smíte vykonávat povolání, ke kterému Vás Vaše vzdělání opravňuje. Předpokladem je, aby Vaše zahraniční odborná kvalifikace byla v Německu uznána nebo bylo Vaše ukončené vysokoškolské vzdělání srovnatelné s německým ukončeným vysokoškolským vzděláním. Jaké změny a příležitosti s sebou imigrační zákon pro kvalifikované pracovníky přináší, naleznete  zde.

Máte dotazy? Naše agentura Welcome-Center Weiden Vám ráda poradí ve všech záležitostech procesu uznávání ukončeného vzdělání i možné finanční podpoře.