Ovako se pripremite

Informacije o traženju radnog mesta i uslovima za život i rad u Nemačkoj 

Učite nemački jezik

Kod traženja radnog mesta i za prijavu trebate da raspolažete sa određenim nivoom poznavanja nemačkog jezika. Mogući su kursevi jezika na Goethe institutu u Vašoj zemlji ili nekoj drugoj školi za jezike. Stranica „Deutsche Welle“ nudi besplatne online-kurseve jezika.

Dalje informacije o temi učenja nemačkog jezika i kurseva jezika pronaći ćete takođe na stranici www.make-it-in-germany.com
 

Pripremite svedočanstva i dokaze

Najbolje šanse za posao u Nemačkoj imaju kandidatkinje i kandidati sa dobrim stručnim kvalifikacijama. Ali postoje i mogućnosti zaposlenja za koje nije potrebna srednja stručna sprema i mnogo slobodnih mesta za strukovno obrazovanje. Kada želite da završite službenu strukovnu obuku ili želite da završite studij, trebate u svakom slučaju da priložite sve dokaze. Kada ste akademik ili stručna snaga i ispunjavate uslove iz poglavlja 2, trebate već od kuće da podnesete zahtev za priznanje Vaše stručne spreme.

Ovako ćete pronaći radno mesto

Sva mesta koja su prijavljena kod Savezne agencije za rad objavljena su na berzi poslova . Centralna služba za posredovanje u inostranstvu i stručno posredovanje i virtualni Welcome Center podržavaju Vas sa različitim uslugama kod traženja posla. Naravno da su i drugi portali za radna mesta kao www.stepstone.de ili www.monster.de dobar put za traženje posla. Na www.zeitung.de i www.onlinenewspapers.com pronaći ćete pregled svih vanregionalnih i regionalnih novina u Nemačkoj. Takođe na web-stranicama pojedinih novina možete da pogledate tamo objavljene ponude za radna mesta. Na internet portalu www.eures.europa.eu možete takođe da tražite ponude za radna mesta u Nemačkoj.

Ovako ćete se prijaviti

Za uspešno traženje radnog mesta potrebna je dobra priprema dokumentacije za prijavu. Informacije o različitim modalitetima za prijavu u Nemačkoj pronaći ćete na www.make-it-in-germany.com/en/. Internet stranica www.europass-info.de pruža predloške za prijavu prema evropskom standardu uključujući životopis, jezičkipasoš, predložak za predstavljanje stručnih kvalifikacija i jedan „Diploma Supplement“ za akademsku stručnu spremu.

U slučaju da dolazi i Vaša porodica

Kada ste dobili radnu dozvolu i dozvolu za boravak za Nemačku, možete da dovedete svoje direktne članove porodice (bračni drug i/ili maloletna deca), kada raspolažete sa dovoljno stambenog prostora i kada možete da obezbedite životnu egzistenciju za svoju porodicu bez korišćenja državne podrške.

Ovo pravilo takođe Vašem suprugu/supruzi daje pravo na zapošljavanje i važi toliko dugo koliko i Vaša dozvola za boravak. Nakon dolaska morate da prijavite svoje članove porodice u roku od jedne sedmice kod službe za prijavu i kod službe za stranice treba da podnesete zahtev za dozvolu za boravak.

Da li imate dodatnih pitanja?

Kod svih pitanja o potrazi za poslom kao i uslovima života i rada u Nemačkoj možete da kontaktirate telefonski ili putem e-maila virtualni Welcome Center centralne službe za posredovanje i stručno posredovanje Savezne agencije za rad. 

Dva informativna portala www.eures.europa.eu i www.make-it-in-germany.com sveobuhvatno informišu o uslovima života irada, standardima za prijavu, socijalnom osiguranju, porezima i mnogim drugim temama, koje su važne za pripremu početka zaposlenja u Nemačkoj. Za pitanja o dolasku, dozvoli za rad i dozvoli za boravak, najbolje da se obratite nemačkoj ambasadi u Vašoj domovini.