Putevi do radne dozvole

Informacije za kandidatkinje i kandidate sa određenim kvalifikacijama

Provjera u pogledu prvenstva domaćih kandidatkinja i kandidata je isključena, ako imate određene kvalifikacije:

Vi ste stručna radna snaga sa akademskim obrazovanje:

Ako imate visoku školsku spremu i ugovor o radu od poslodavca iz Njemačke za poziciju koja odgovara školskoj spremi, možete da predate zahtjev za takozvanu „Plavu kartu EU". U ovu svrhu prvo mora da se provjeri, da li se visoka školska sprema može usporediti sa onom od njemačke visoke škole. Godišnji bruto-prihod od najmanje 56.800 € je neophodan. Ovaj iznos važi za 2021. godinu. Iznosi se mijenjaju godišnje.

Kada imate visoku školsku spremu u zanimanju, koje je trenutno veoma traženo u Njemačkoj (naučnik/ca iz oblasti prirodnih nauka, matematičar/ka, inženjer/ka, medicina i akademska stručna snaga iz informacijske i komunikacijske tehnologije) i kada Vam je ponuđen ugovor o radu, možete da podnesete zahtjev za „Plavu kartu EU" sa godišnjim brutom prihodom već od 44.304 €. Ovaj iznos važi za 2021. godinu. Iznosi se mijenjaju godišnje.

Vlasnice i vlasnici plave karte EU mogu da već nakon 33 mjeseca odnosno kod dokaza dovoljnog znanja njemačkog jezika nakon 21 mjesec da dobiju dozvolu za naseljenje - dakle neograničenu vizu.

Vi ste stručna snaga sa završenom srednjom stručnom spremom:

Ako imate srednju stručnu spremu i konkretnu ponudu za radno mjesto, vizu za zaposlenje možete da dobijete kada Savezna agencija za rad utvrdi da uslovi za zaposlenje ponude za radno mjesto odgovaraju uslovima za domaće zaposlenike u Njemačkoj.

Za podnošenje zahtjeva za boravišni naslov mora pored toga da se provjeri, da li postojeća stručna kvalifikacija može da se usporedi sa odgovarajućom njemačkom srednjom stručnom spremom. Informacije o ovom postupku na njemačkom i engleskom jeziku pronaći ćete na internet stranici www.anerkennung-in-deutschland.de.

Ako služba za priznavanje utvrdi da je za istovrijednost stručne spreme potrebno još kvalifikacija, pod određenim uslovima paralelno uz postupak može se dopustiti zaposlenje na nivou pomoćnika.

Kao stručna snaga sa srednjom stručnom spremom ili akademskim obrazovanjem, Vaš zahtjev za vizu možete da podnesete kod Vašeg njemačkog zastupništva u inostranstvu.

Napomena:

Pitanja? Za stručnu snagu i visoko kvalifikovane isplati se pregled portala za dobrodošlicu  www.make-it-in-germany.com/en/. Internacionalna stručna snaga će ovdje pronaći informacije o svojim mogućnostima za karijeru u Njemačkoj - i zašto se isplati ovdje živjeti i raditi.

Jobseeker-viza:

Pristup tržištu rada kao stručna snaga sa akademskim obrazovanje ili srednjom stručnom spremom pretpostavlja ponudu za radno mjesto. Ako raspolažete sa visokom školskom spremom ili srednjom stručnom spremom koja je priznata ili usporediva u Njemačkoj, možete da podnesete zahtjev za vizu i bez konkretne ponude za radno mjesto. Sa ovom vizom možete da boravite u Njemačkoj do šest mjeseci radi traženja radnog mjesta. Uslov je da u tom vremenu možete da finansirate svoju egzistenciju bez rada.