Ovako se pripremite

Informacije o traženju radnog mjesta i uslovima za život i rad u Njemačkoj 

Učite njemački jezik

Kod traženja radnog mjesta i za prijavu trebate da raspolažete sa određenim nivoom poznavanja njemačkog jezika. Mogući su kursevi jezika na Goethe institutu u Vašoj zemlji ili nekoj drugoj školi za jezike. Stranica „Deutsche Welle“ nudi besplatne online-kurseve jezika.

Dalje informacije o temi učenja njemačkog jezika i kurseva jezika pronaći ćete također na stranici www.make-it-in-germany.com
 

Pripremite svjedočanstva i dokaze

Najbolje šanse za posao u Njemačkoj imaju kandidatkinje i kandidati sa dobrim stručnim kvalifikacijama. Ali postoje i mogućnosti zaposlenja za koje nije potrebna srednja stručna sprema i mnogo slobodnih mjesta za strukovno obrazovanje. Kada želite da završite službenu strukovnu obuku ili želite da završite studij, trebate u svakom slučaju da priložite sve dokaze. Kada ste akademik ili stručna snaga i ispunjavate uslove iz poglavlja 2, trebate već od kuće da podnesete zahtjev za priznanje Vaše stručne spreme.

Ovako ćete pronaći radno mjesto

Sva mjesta koja su prijavljena kod Savezne agencije za rad objavljena su na berzi poslova . Centralna služba za posredovanje u inostranstvu i stručno posredovanje i virtualni Welcome Center podržavaju Vas sa različitim uslugama kod traženja posla. Naravno da su i drugi portali za radna mjesta kao www.stepstone.de ili www.monster.de dobar put za traženje posla. Na www.zeitung.de i www.onlinenewspapers.com pronaći ćete pregled svih vanregionalnih i regionalnih novina u Njemačkoj. Također na web-stranicama pojedinih novina možete da pogledate tamo objavljene ponude za radna mjesta. Na internet portalu www.eures.europa.eu možete također da tražite ponude za radna mjesta u Njemačkoj.

Ovako ćete se prijaviti

Za uspješno traženje radnog mjesta potrebna je dobra priprema dokumentacije za prijavu. Informacije o različitim modalitetima za prijavu u Njemačkoj pronaći ćete na www.make-it-in-germany.com/en/. Internet stranica www.europass-info.de pruža predloške za prijavu prema evropskom standardu uključujući životopis, jezičkipasoš, predložak za predstavljanje stručnih kvalifikacija i jedan „Diploma Supplement“ za akademsku stručnu spremu.
 

U slučaju da dolazi i Vaša porodica

Kada ste dobili radnu dozvolu i dozvolu za boravak za Njemačku, možete da dovedete svoje direktne članove porodice (bračni drug i/ili maloljetna djeca), kada raspolažete sa dovoljno stambenog prostora i kada možete da obezbijedite životnu egzistenciju za svoju porodicu bez korištenja državne podrške.

Ovo pravilo takođe Vašem suprugu/supruzi daje pravo na zapošljavanje i važi toliko dugo koliko i Vaša dozvola za boravak. Nakon dolaska morate da prijavite svoje članove porodice u roku od jedne sedmice kod službe za prijavu i kod službe za stranice treba da podnesete zahtjev za dozvolu za boravak.

Da li imate dodatnih pitanja?

Kod svih pitanja o potrazi za poslom kao i uslovima života i rada u Njemačkoj možete da kontaktirate telefonski ili putem e-maila virtualni Welcome Center centralne službe za posredovanje i stručno posredovanje Savezne agencije za rad. 

Dva informativna portala www.eures.europa.eu i www.make-it-in-germany.com sveobuhvatno informišu o uslovima života irada, standardima za prijavu, socijalnom osiguranju, porezima i mnogim drugim temama, koje su važne za pripremu početka zaposlenja u Njemačkoj. Za pitanja o dolasku, dozvoli za rad i dozvoli za boravak, najbolje da se obratite njemačkoj ambasadi u Vašoj domovini.