Bosni i Hercegovini / Bosnien-Herzegowina

Informacije o projektu / Projektinformationen

Triple Win projekat u Bosni i Hercegovini

Posredovanje pri zapošljavanju kvalifikovanog medicinskog osoblja* iz Bosne i Hercegovine u Saveznu Republiku Njemačku (*Odnosi se isključivo na medicinske sestre/tehničare opšteg i pedijatrijskog smjera)

Opšte informacije

Projekat Triple Win se sprovodi na osnovu Dogovora o postupku, izboru i posredovanju pri zapošljavanju medicinskog osoblja zaključenog između Savezne agencije za rad SR Njemačke (BA) i Agencijom za rad i zapošljavanje BiH (ARZ) (član 18. Zakona o boravku u vezi sa članom 30. Pravilnika o zapošljavanju). Ne postoji zakonsko pravo za sudjelovanje u projektu!

Šta možete očekivati od projekta Triple Win?

 • Posredovanje  pri zaključivanju  radnog  odnosa  u  Njemačkoj, pod istim  uslovima  kao i   za osobe koje  već  rade u Njemačkoj.
 • Pomoć u  jezičkoj   i  stručnoj   pripremi.
 • Praćenje  odlaska kandidata i njihove integracije  u  Njemačkoj.

Triple Win – šta to znači?

 • Kao regionalni projekat, Triple Win uzima u obzir stanje u svim  matičnim zemljama. Mi se orijentišemo prema kodeksu  ponašanja  Svjetske  zdravstvene  organizacije (WHO) i  ne  regrutujemo stručno  osoblje  iz  zemalja, koje  i  same  imaju   nedostatak radne  snage  u  oblasti   zdravstvene  njege. Pored toga, matične  zemlje  dugoročno  posmatrano  imaju  korist od  transfera  znanja (know-how).
 • Triple Win uzima u obzir i interese poslodavca. Od individualne jezičke i stručne pripreme, kao i integracije medicinskog osoblja u njemačko društvo korist imaju i poslodavci, jer dobijaju dobro pripremljenu i kvalifikovanu  radnu  snagu.
 • Triple Win uzima u obzir i ličnu situaciju medicinskog osoblja. Imigracija se  smatra  uspješnom, kada  je  pored  integracije  na  tržištu  rada uspješno izvršena  i integracija u društveno okruženje. Stručno osoblje time povećava svoje kompetencije i mogućnosti napredovanja u karijeri.
 • Na kraju profitiraju svi učesnici: stručno osoblje, matična država i poslodavac – dakle „Win-Win-Win situacija“.

Ko je nadležan?

Za izbor i posredovanje pri zapošljavanju u Njemačkoj nadležni su Centrala za rad sa strancima i stručno posredovanje (Zentrale Auslands-und Fachvermittlung-ZAV) Savezne agencije za rad (BA), a u Bosni i Hercegovini Agencija za rad i zapošljavanje BiH (ARZ). GIZ- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit u okviru saradnje sa Saveznom agencijom za rad (BA), pruža podršku partnerskoj organizaciji u Bosni i Hercegovini, obezbjeđuje stručnu i jezičnu pripremu medicinskog osoblja, kao i podršku pri integraciji u Njemačkoj.

Ko može da se prijavi?

Kandidati i kandidatkinje (u daljem tekstu „kandidati“), moraju:

 • imati državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • imati stalno prebivalište u Bosni i Hercegovini
 • posjedovati dokaz o završenoj medicinskoj školi u BiH za medicinsku sestru/ tehničara minimalno IV stepen - opšti smjer ili pedijatrijska sestra/tehničar.

Dokaz stručne spreme je obavezan.  Pripadnici drugih srodnih grupa zanimanja, kao npr. pomoćnici u zdravstvenoj nezi, babice, fizioterapeuti i sl. nažalost ne mogu učestvovati u projektu. Kandidati sa završenim obrazovanjem u drugim državama bivše Jugoslavije nakon 1991. g. moraju da prilože i rješenje o priznavanju strane diplome, koje donose nadležna ministarstva u Bosni i Hercegovini.

 • da po mogućnosti imaju predznanje njemačkog jezika na elementarnom nivou

Da li za učestvovanje u projektu moram da platim određenu proviziju?

Kandidat ne plaća proviziju za posredovanje pri zapošljavanju, pripremu i za mjere praćenja za vrijeme integracije. Poslodavac plaća GIZ-u naknadu za usluge (podrška partnerskim organizacijama u procesu prijavljivanja, izbora, pripreme i praćenja). Ove troškove poslodavac plaća prilikom zaključivanja ugovora o radu. Uslov za dobijanje odobrenja za zapošljavanje je da ponuđeni ugovor o radu ispunjava uslove za dobijanje odobrenja za zapošljavanje na njemačkom tržištu rada, da je poslodavac platio naknadu GIZ-u prema ugovoru.

Kako i gde mogu da se prijavim?

Projekat Triple Win predviđa do 3 izborna ciklusa godišnje. Agencija za rad i zapošljavanje BiH (ARZ) će konkursom objaviti datume izbornih ciklusa.

Zainteresovane medicinske sestre/tehničari mogu svoju prijavu za učestvovanje u Projektu poslati i samoinicijativno Agenciji za rad i zapošljavanje (ARZ) u Sarajevu.U takvim slučajevima će ih ARZ obavjestiti o datumima sljedećih izbornih ciklusa. Prijav se šalje nadležnoj Službi za zapošljavanje u Bosni i Heregovini.

Koje dokumente moram priložiti uz prijavu?

 • Propratno pismo i biografiju, poželjno sa fotografijom, po mogućnosti na njemačkom jeziku sa podacima o obrazovanju, stručnom znanju i iskustvu
 • Diplomu o završenom srednjem stručnom obrazovanju
 • Potvrdu o položenom stručnom ispitu
 • Ako je potrebno: rješenje o priznavanju strane školske diplome (od strane nadležnog Ministarstva u Bosni i Hercegovini)
 • Fotokopiju pasoša (prva i zadnja stranica)

Kako izgleda stručna i jezička priprema?

U izbornom postupku se utvrđuje nivo znanja njemačkog jezika (besplatno za učesnike). Nakon toga, učesnici u okviru Projekta dobijaju pripremni plan za kvalifikacione pripreme kako bi se kvalificirali i pripremili za rad u Njemačkoj (kurs jezika i stručni kurs).

Kurs njemačkog jezika

Cilj: dobijanje potvrde o sticanju znanja njemačkog jezika (najmanje B1).
Dužina trajanja: u zavisnosti od predznanja;

Projekat preuzima troškove testiranja radi utvrđivanja nivoa znanja kao i troškove kursa njemačkog jezika (zavisno od predznanja) te troškove završnog ispita B1.

Stručna petodnevna priprema

Cilj kursa: lakši početak rada u njemačkim bolnicama prenošenjem posebnih stručnih znanja.

Sadržaj: Planiranje zdravstvene njege (pojam, procedura, konstrukcija, dokumentacija), metodika (orijentisanost prema cilju), informacije o zanimanju (zadaci, odgovornosti u sprovođenju i korištenju / Zakon o zdravstvenoj njezi kao osnova), razlike u sistemu obrazovanja (odnos: prirodne nauke – medicina – društvene nauke), karijera (studije zdravstvene njege, oblasti, funkcije i nastavna zvanja itd.).

Kako izgleda postupak posredovanja pri zapošljavanju kod njemačkih poslodavaca?

Agencija za rad i zapošljavanje BiH dostavlja ZAV-u pismenu prijavu izabranih kandidata zajedno sa garantnim pismom za učestvovanje u projektu, izjavom o saglasnosti za pokretanje postupka priznavanja strane diplome za zdravstvenog radnika i medicinske sestre/tehničara u Njemačkoj kao i prijavnim obrascem. ZAV predlaže kandidate njemačkim poslodavcima, koji imaju odgovarajuće slobodno radno mjesto.ZAV preko ARZ informiše kandidate o toku posredovanja. Ukoliko se poslodavac i kandidat usaglase kandidatu će preko ZAV/ARZ biti ponuđen ugovor o radu radi dobijanja odobrenja za zapošljavanje na njemačom tržištu rada (slijedi u nastavku). Nakon čega će poslodavac biti u obavezi da izmiri troškove GIZ-u.

Na koji period će važiti moja boravišna dozvola?

Medicinska sestra/tehničar će prvobitno dobiti boravišnu dozvolu, koja je vezana za odobrenje za zapošljavanje na njemačkom tržištu rada na period od jedne godine. Odobrenje za zapošljavanje na njemačkom tržištu rada može da se produži ako medicinska sestra/tehničar može da priloži ugovor o radu, koji odgovora kvalifikaciji, i ako je položen ispit za priznavanje zvanja medicinska sestra/tehničar. Nakon pet godina zakonitog boravka može se predati zahtjev za dobijanje stalne boravišne dozvole u Njemačkoj.

Da li mogu povesti i svoju porodicu?

Spajanje porodice je moguće, ako su za to ispunjeni uslovi, kao što su, između ostalog, dovoljno visoka primanja i dovoljna veličina stambenog prostora. Odluku o tome donosi nadležni ured za strance u mjestu boravka u Njemačkoj, u kojem se mogu dobiti i detaljnije informacije. Supružnici i djeca moraju prije odlaska u Njemačku da podnesu zahtjev za spajanje porodice u nadležnom njemačkom predstavništvu.

Hoću li imati podršku prilikom integracije u Njemačkoj?

GIZ Triple Win projekat kandidatima u prvim mjesecima od dolaska u Nemačku pruža podršku. Posle dolaska stručnog kadra u Nemačku, GIZ u okviru jednodnevne posete pomaže oko obaveza kandidata prema državnim upravama. U slučaju posebnih pitanja u toku prve godine zaposlenja stručni kadar i poslodavac imaju mogućnost da se obrate TripleWin-u u Njemačkoj koji nudi savetovanje i upućivanje.

Kontakti:

Za sve dodatne informacije kandidati mogu da se obrate svom savjetniku za zapošljavanje u nadležnoj Službi za zapošljavanje:

Agencija za rad i zapošljavanje BIH (ARZ)
Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Projekt Triple Win
Splitska 7
71 000 Sarajevo
Bosnien und Herzegowina

Das Projekt Triple Win in Bosnien-Herzegowina

Vermittlung von qualifizierten Pflegekräften* aus Bosnien-Herzegowina in die BR Deutschland (*bezieht sich ausschließlich auf Gesundheits- und Krankenpfleger/innen und Kinderkrankenpfleger/innen)

Allgemeine Informationen

Das Projekt Triple Win wird auf Grundlage einer Vermittlungsabsprache zwischen der Bundesagentur für Arbeit und der ARZ (Agencija za rad i zapošljavanje BiH) über das Verfahren, die Auswahl und Vermittlung von Pflegekräften durchgeführt (§ 18 Aufenthaltsgesetz in Verbindung mit § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Beschäftigungsverordnung). 

Was können Sie vom Projekt Triple Win erwarten?

 • Die Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis in Deutschland mit denselben Rahmenbedingungen, die auch für inländische Arbeitnehmer gelten.
 • Unterstützung bei der sprachlichen und fachlichen Vorbereitung.
 • Ausreisekoordination und Unterstützung bei der Integration.

Wofür steht Triple Win?

 • Als regionales Projekt berücksichtigt Triple Win die aktuelle Situation in den Herkunftsländern.
 • Wir orientieren uns am WHO-Verhaltenskodex und rekrutieren nicht aus Ländern, die selbst einen Mangel an Pflegekräften haben. Langfristig betrachtet ziehen die Herkunftsländer zudem einen Nutzen aus dem Know-How-Transfer.
 • Triple Win berücksichtigt auch das Interesse der Arbeitgeber.
 • Auch die Arbeitgeber profitieren von der sprachlichen und fachlichen Vorbereitung sowie der Integration der Pflegekräfte in die deutsche Gesellschaft, weil sie dadurch gut vorbereitete und qualifizierte Fachkräfte bekommen.
 • Triple Win berücksichtigt auch die persönliche Situation der Pflegekräfte.

Eine Einwanderung wird dann als erfolgreich angesehen, wenn neben der Integration am Arbeitsplatz auch die soziale Integration erfolgt. Dadurch steigern die Fachkräfte ihre Kompetenzen und erhöhen somit die Chance sich beruflich weiterzuentwickeln und aufzusteigen.

 • So profitieren alle Beteiligten: die Fachkräfte, das Herkunftsland und der Arbeitgeber – es ist eine „Win-win-win Situation“ gegeben.

Wer ist zuständig?

In Deutschland ist für die Bewerberauswahl und die Vermittlung die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit (BA) zuständig, während es in Bosnien-Herzegowina die Agencija za rad i zapošljavanje BiH (ARZ) ist. Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), mit der die Bundesagentur kooperiert, unterstützt ihre Partnerorganisationen in Bosnien-Herzegowina, ist zuständig für die sprachliche und fachliche Vorbereitung und bietet Unterstützung bei der Integration der Pflegekräfte in Deutschland an.

Wer kann sich bewerben?

Die Bewerberinnen und Bewerber (im Folgenden: „Bewerber“) müssen:

 • Bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige sein
 • einen Wohnsitz in Bosnien-Herzegowina haben
 • den Abschluss einer vierjährigen medizinischen Mittelschule in Bosnien-Herzegowina (Grad IV) nachweisen können – Abschluss als Krankenpflegerin/Krankenpfleger oder als Kinderkrankenpflegerin/Kinderkrankenpfleger
 • ein Diplom über die Fachqualifizierung ist obligatorisch. Bewerber aus verwandten Berufsgruppen wie z.B. Pflegehelfer, Hebammen, Radiologen, Laboranten und Physiotherapeuten sowie Umschüler können leider nicht berücksichtigt werden
 • Bewerber, die ihre Ausbildung nach 1991 in einem anderen Land des ehemaligen Jugoslawiens abgeschlossen haben, müssen einen Bescheid über die Anerkennung des ausländischen Diploms vorlegen, das von zuständigen Ministerien in Bosnien-Herzegowina ausgestellt wird
 • Wünschenswert sind Grundkenntnisse der deutschen Sprache

Muss für die Teilnahme am Projekt eine Provision gezahlt werden?

Für die Vermittlung, die Vorbereitung sowie Unterstützung bei der Integration zahlt der Bewerber keine Provision. Der Arbeitgeber zahlt eine Gebühr für alle erbrachten Dienstleistungen (Unterstützung der Partnerorganisationen beim Bewerbungsprozess, dem Auswahlverfahren, bei Vorbereitung und Unterstützung der Bewerber) an die GIZ.  Die Gebühr zahlt er bei Abschluss des Arbeitsvertrags. Um eine Arbeitsmarktzulassung zu erhalten müssen die Bedingungen im Arbeitsvertrag den Kriterien des deutschen Arbeitsmarkts entsprechen und der Arbeitgeber muss die Dienstleistungsgebühr bezahlt haben.

Wie und wo kann man sich bewerben?

Für das Projekt Triple Win sind drei Auswahlrunden im Jahr vorgesehen. Die ARZ veröffentlicht in ihrer Ausschreibung die Termine für die bevorstehenden Auswahlrunden. Interessierte Bewerber können ihre Initiativbewerbungen an die ARZ in Sarajevo schicken – sie werden dann von der ARZ über die Termine der Auswahlgespräche informiert. Alle Bewerbungen werden an die zuständige Arbeitsverwaltung in Bosnien-Herzegowina geschickt.

Welche Unterlagen müssen der Bewerbung beigefügt werden?

 • Anschreiben und Lebenslauf, idealerweise mit Foto und auf Deutsch mit allen Daten zur Ausbildung, Fachkenntnissen und Berufserfahrung
 • Nachweis über die abgeschlossene Berufsausbildung
 • Nachweis über die bestandene Fachprüfung
 • soweit erforderlich: Bescheid vom zuständigen Ministerium in Bosnien-Herzegowina über die Anerkennung des ausländischen Abschlusses
 • Kopie vom Reisepass (erste und letzte Seite)

Wie sieht die fachliche und sprachliche Vorbereitung aus?

Während des Auswahlverfahrens werden die Deutschkenntnisse der Bewerber eingestuft (kostenlos). Danach bekommen die Projektteilnehmer einen Plan mit Vorbereitungsmaßnahmen zur Vorbereitung auf die Arbeit in Deutschland (Sprach- und Fachkurs).

Sprachkurs

Ziel: Erlangung eines Zertifikats über ausreichende Deutschkenntnisse (mindestens B1).

Dauer: abhängig von den Vorkenntnissen;

Das Projekt übernimmt die Kosten für den Einstufungstest, den Sprachkurs (abhängig von den Vorkenntnissen) sowie die B1-Prüfung. 

Fünftägiger Fachkurs

Ziel: spezielles Fachwissen aneignen, um einen leichteren Einstieg in den Arbeitsalltag an deutschen Krankenhäusern zu gewährleisten

Inhalt: Pflegeplanung (Begriff, Verfahren, Aufbau, Dokumentation), Methodik (Zielorientierung), Informationen über den Beruf (Aufgaben, Verantwortlichkeiten in der Durchführung und Nutzung / das Pflegegesetz als Basis), Unterschiede in der Ausbildung (das Verhältnis: Naturwissenschaften – Medizin – Sozialwissenschaften), Karriere (Hochschulabschluss in der Pflege, Bereiche, Funktionen und Lehrberufe etc.).

Wie sieht der Vermittlungsprozess mit deutschen Arbeitgebern aus?

Die ARZ überreicht der ZAV eine schriftliche Bewerbung der ausgewählten Bewerber zusammen mit einer Verpflichtungserklärung für die Teilnahme am Projekt, einer Zustimmung über die Durchführung des Anerkennungsverfahrens als Gesundheits- und Krankenpfleger und das Anmeldeformular. Die ZAV schlägt die Bewerber Arbeitgebern vor, die geeignete freie Stellen haben. Die ZAV informiert die Bewerber über die ARZ über den aktuellen Vermittlungsstatus. Wenn sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer zusagen, bekommt der Bewerber über die ZAV/ARZ den Arbeitsvertrag, mit dem die Arbeitsmarktzulassung beantragt wird (im Folgenden wird darauf näher eingegangen). Danach muss die Dienstleistungsgebühr seitens des Arbeitgebers beglichen werden.

Wie lange ist mein Aufenthaltstitel gültig?

Die Pflegekraft bekommt zunächst einen Aufenthaltstitel, der an die Arbeitsmarktzulassung gebunden ist und eine Gültigkeit von einem Jahr hat. Die Arbeitsmarktzulassung kann verlängert werden, wenn die Pflegekraft einen gültigen Arbeitsvertrag vorweisen kann und die Anpassungsmaßnahme erfolgreich abgeschlossen wurde. Nach fünf Jahren rechtmäßigen Aufenthalt kann auch eine Niederlassung in Deutschland beantragt werden.

Kann ich meine Familie nach Deutschland bringen?

Familiennachzug ist in der Regel möglich, wenn alle Voraussetzungen, wie z.B. ein ausreichendes Einkommen und ausreichender Wohnraum, erfüllt sind. Die Entscheidung darüber trifft die zuständige Ausländerbehörde im Wohnort der Pflegekraft, die ausführliche Informationen zu diesem Thema geben kann. Ehepartner und Kinder müssen den Antrag auf Familiennachzug bereits vor der Ausreise in der zuständigen Deutschen Botschaft beantragen.

Bekomme ich Unterstützung während meiner Integration in Deutschland?

Das Projekt Triple Win bietet den Bewerbern in den ersten Monaten nach ihrer Ankunft in Deutschland Unterstützung.  Nach der Einreise der Fachkräfte hilft die GIZ den Bewerbern bei Verpflichtungen Behörden gegenüber. Bei besonderen Anliegen innerhalb des ersten Jahres können sich Fachkraft und Arbeitgeber an Triple Win wenden, wo sie ausführlich beraten werden.

Kontakt:

Mehr Informationen bekommen Sie bei Ihrem Berufsberater in der zuständigen Arbeitsverwaltung:

Agencija za rad i zapošljavanje BIH (ARZ)
Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Projekt Triple Win
Splitska 7
71 000 Sarajevo
Bosnien und Herzegowina