Việt nam / Vietnam

Thông tin chương trình / Programminformationen

Thông tin chương trình dành cho Ứng viên (Für die deutsche Übersetzung bitte nach unten scrollen)

Triple Win – Tuyển sinh học viên Việt nam sang học nghề tại Đức                                     

Dự án thực hiện trên cơ sở ký kết ba bên giữa Cục Quản Lý lao động ngoài nước (DOLAB) thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) Việt Nam, Tổ chức hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Trung tâm giới thiệu việc làm và nhân lực ngoài nước (ZAV) thuộc Cơ quan lao động liên bang (BA) tại Đức.

Thông qua dự án Triple Win, các bạn với tư cách là học viên học nghề Điều dưỡng đến từ Việt Nam có các đối tác tin cậy cùng đồng hành đến tương lai sự nghiệp của mình tại Đức. Điểm nổi bật của dự án chính là cung cấp kỹ năng ngôn ngữ, tận tình chăm sóc cũng như cung cấp hoạt động hòa nhập trong suốt thời gian tham gia dự án tại Việt Nam và Đức – qua đó Dự án đặt nền tảng tốt nhất chuẩn bị cho một khóa học nghề thành công và bắt đầu thuận lợi với cuộc sống mới.

Mọi thông tin về tuyển sinh và cơ hội tham gia dự án xin vui lòng tham khảo tại cổng thông tin điện tử của dự án: http://giztriplewinvietnam.org/

 

Triple Win đại diện cho ai?

Triple Win đại diện cho Ba bên cùng hưởng lợi từ dự án – Các Bạn với tư cách là Học viên học nghề, nước Đức và Việt Nam!

 • Khi tham gia dự án các bạn sẽ được đào tạo nghề căn bản với cơ hội việc làm rất triển vọng đang chờ đón tại Đức. Ba đối tác đang tin cậy và đầy năng lực của dự án là DOLAB, GIZ và ZAV sẽ đồng hành với bạn trong thời gian này.
 • Nước Đức tuyển sinh bạn với tư cách là nhân lực có tay nghề cao trong ngành chăm sóc. Qua đó, các bạn giúp nước Đức cân bằng tình hình thiếu hụt nhân sự tại rất nhiều vị trí.
 • Quê hương Việt Nam các bạn sẽ hưởng lợi từ việc chuyển giao kiến thức lâu dài trong ngành điều dưỡng.

 

Dự án Triple Win đem lại những gì?

 • Giới thiệu các vị trí học nghề điều dưỡng ở Đức, từ đó mở ra cơ hội việc làm phong phú với nhiều nhà tuyển dụng trong lĩnh vực chăm sóc sau khi tốt nghiệp thành công
 • Mười hai tháng học tiếng Đức và chuẩn bị giao thoa văn hóa tại Hà Nội, Việt Nam, bao gồm cả chỗ ở tập trung
 • Được chăm sóc trong suốt thời gian học dự bị tại Việt Nam và năm học nghề đầu tiên tại Đức.

 

Trách nhiệm các bên?

Trung tâm giới thiệu việc làm (ZAV) thuộc cơ quan lao động liên bang (BA) phối hợp chặt chẽ với Cục Quản Lý lao động ngoài nước (DOLAB) thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) phụ trách tuyển sinh và điều phối đến các cơ sở tiếp nhận.  Tổ chức hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) kết hợp với DOLAB phụ trách khóa học tiếng Đức và chăm sóc học viên trong thời gian tại Việt Nam và tại Đức.

 

Ai có thể ứng tuyển?

Điều kiện các ứng viên cần có là:

 • Công dân Việt Nam
 • Đã Tốt nghiệp tại một trường Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành điều dưỡng, y sĩ, y sĩ đa khoa hoặc đã học tối thiểu một năm các ngành trên tại Việt Nam.
 • Đã tốt nghiệp Phổ thông trung học tại Việt Nam
 • Tuổi từ 18 đến 35 tính đến thời điểm khi bắt đầu dự án
 • Không có án tích
 • Sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp.

 

Học viên phải trả những chi phí nào?

Khi tham gia dự án, học viên sẽ trả các chi phí sau:

 • Một phần của học phí là khoảng 70 Euro (khoảng 1.810.000 VNĐ) hàng tháng
 • Một lần duy nhất cho Quỹ hỗ trợ lao động ở nước ngoài là 100.000 VNĐ

Các ứng viên khi tham gia dự án không phải đóng phí tuyển sinh, học viên khi tham gia không phải trả phí môi giới học nghề hay các dịch vụ chăm sóc của GIZ.

Trong khi và kể cả sau khi học nghề thành công tại Đức, các bạn không phải hoàn trả các chi phí cho quá trình đào tạo tại Việt nam.

Các chi phí do cơ sở tương lai chi trả cho bạn bao gồm:

 • Chỗ ở miễn phí trong suốt thời gian học tiếng tại Hà nội và hỗ trợ tiền ăn là 36 Euro (trả bằng tiền VNĐ theo tỷ giá)
 • Chi phí học tiếng
 • Lệ phí thi B1 và B2 lần đầu tiên
 • Lệ phí xin visa và khám sức khỏe trước khi xuất cảnh
 • Vé máy bay sang Đức và di chuyển đến địa điểm học nghề
 • Lương học nghề tại Đức
 • Khóa học tiếng Đức bổ trợ cho học nghề.

 

Các bạn có thể ứng tuyển ở đâu và như thế nào?

Cơ hội đăng ký tham gia dự án sẽ có hàng năm. Các thông tin cập nhật nhất về thông báo tuyển sinh sẽ được đăng tại trên trang thông tin điện tử của DOLAB, GIZ và ZAV.

Để đăng ký tham gia dự án, vui lòng truy cập: http://giztriplewinvietnam.org/

 

Lộ trình dự án?

1. Khóa học tiếng dự bị tại Việt Nam

 • Mười hai tháng học tiếng Đức tại Hà Nội: Học đến trình độ B2, chuẩn bị ngôn ngữ chuyên nghành và giao thoa văn hóa
 • Khóa học tiếng chuyên môn
 • Nơi ở tập trung miễn phí và hỗ trợ tiền ăn trong suốt thời gian học tiếng
 • Tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa
 • Được GIZ và DOLAB hỗ trợ trong suốt thời gian học dự bị tại Việt Nam

2. Ba năm học nghề tại Đức

 • Đào tạo lý thuyết và thực hành tại cơ sở tiếp nhận Đức và trường học nghề, có trả lương hàng tháng
 • Được chăm sóc bởi Triple Win trong suốt năm học nghề đầu tiên, bao gồm một tuần đầu học định hướng chuyên sâu cũng như được hộ tống đến các lịch hẹn để làm thủ tục giấy phép lưu trú

3. Tốt nghiệp khóa học nghề và cơ hội việc làm tiếp theo tại Đức

Sau khi tốt nghiệp thành công, đạt được chứng chỉ hành nghề được công nhận cấp quốc gia, học viên có cơ hội làm việc và định cư lâu dài tại Đức.

Projektinformationen für Bewerberinnen und Bewerber

Triple Win – Gewinnung von Auszubildenden aus Vietnam                                                 

Das Projekt basiert auf einer deutsch-vietnamesischen Kooperation zwischen dem Department of Overseas Labour (DOLAB) des vietnamesischen Ministeriums für Arbeit, Kriegsversehrte und Sozialwesen (MOLISA), der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH sowie der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Deutschland.

Mit Triple Win haben Sie als Pflegeauszubildende aus Vietnam zuverlässige Partner für Ihre berufliche Zukunft in Deutschland an Ihrer Seite. Im Mittelpunkt steht dabei die sprachliche Vorqualifizierung sowie die Betreuung und Integrationsbegleitung in Vietnam und Deutschland – das Projekt schafft so die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Pflegeausbildung und den Start in ein neues Leben.

Informationen über aktuelle Ausschreibungen und Möglichkeiten zur Teilnahme am Projekt erhalten Sie auf unserer Projektseite: http://giztriplewinvietnam.org/

 

Wofür steht Triple Win?

Triple Win steht für die drei Gewinner in diesem Projekt – Sie als Auszubildende, Deutschland und Vietnam!

 • Als Projektteilnehmerin erhalten Sie eine fundierte Ausbildung mit sehr guten Weiterbeschäftigungschancen in Deutschland. Dabei werden Sie von den Projektpartnern DOLAB, GIZ und ZAV kompetent und zuverlässig unterstützt.
 • Deutschland gewinnt Sie als gut ausgebildete Fachkraft für die Pflege. Sie helfen dabei, die vielen offenen Stellen in diesem Bereich zu besetzen.
 • Ihr Heimatland Vietnam gewinnt durch den langfristigen Know-How-Transfer im Bereich der Pflege.

 

Was bietet das Projekt Triple Win?

 • Vermittlung eines Ausbildungsplatzes in der Pflege in Deutschland mit
 • Zwölfmonatige sprachliche und interkulturelle Vorbereitung auf die Ausbildung in Hanoi, Vietnam, inklusive Unterbringung
 • Betreuung während der Vorbereitungszeit in Vietnam und des ersten Ausbildungsjahres in Deutschland

 

Wer kümmert sich um was?

Für die Auswahl der Bewerber/innen und die Vermittlung an deutsche Arbeitgeber ist die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit (BA) in enger Abstimmung mit dem Department of Overseas Labour (DOLAB) des vietnamesischen Ministeriums für Arbeit, Kriegsversehrte und Sozialwesen (MOLISA) zuständig. Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ist in Kooperation mit DOLAB für die sprachliche Vorbereitung und Betreuung der Projektteilnehmer/innen in Vietnam und Deutschland zuständig.

 

Wer kann sich bewerben?

Folgende Voraussetzungen müssen für die Bewerbung erfüllt sein:

 • Vietnamesische Staatsangehörigkeit
 • Erfolgreicher Abschluss eines zwei-, drei- oder vierjährigen Studiums zur Pflegekraft/Allgemeinen Medizin (Nurse) oder mindestens Absolvierung von einem Jahr des entsprechenden Studiums in Vietnam
 • Zwölfjähriger Schulabschluss, erworben in Vietnam
 • Alter bei Projektbeginn in Vietnam zwischen 18 und 35 Jahren
 • Keine Vorstrafen
 • Persönliche und gesundheitliche Eignung für den Beruf.

 

Welche Kosten entstehen durch die Projektteilnahme?

Für Teilnehmer/innen fallen folgende Kosten an:

 • ein Kostenbeitrag zum Sprachkurs in Höhe von monatlich 70 Euro (derzeit ca. 1.810.000 VND)
 • ein einmaliger Beitrag zum Overseas Work Fund in Höhe von ca. vier Euro (derzeit 100.000 VND)

Alle anderen Kosten werden durch die zukünftigen Arbeitgeber übernommen.

Es fallen für Sie keinerlei Bewerbungsgebühren für die Projektteilnahme, für die Vermittlung eines Ausbildungsplatzes in Deutschland oder die Betreuungsleistung der GIZ an.

In Deutschland müssen keine Kosten für die Vorqualifizierung in Vietnam während und/oder nach der Ausbildung zurückgezahlt werden.

Im Einzelnen trägt Ihr zukünftiger Arbeitgeber folgende Leistungen für Sie:

 • kostenfreie Unterbringung in Hanoi während des Sprachkurses inklusive einer Verpflegungspauschale von monatlich 36 Euro, ausgezahlt in VND zum jeweils aktuellen Wechselkurs
 • die Sprachkurskosten
 • die Gebühren für die erste Sprachprüfungen B1 und B2 in Vietnam
 • die Kosten für die Visumsbeantragung und die Gesundheitsüberprüfung vor der Ausreise nach Deutschland
 • die Flugkosten nach Deutschland und Reisekosten an den Ausbildungsort
 • Gehalt während der Ausbildung in Deutschland
 • Kosten für den Sprachkurs in Deutschland.

 

Wie und wo können Sie sich bewerben?

Die Bewerbung zur Projektteilnahme ist jährlich möglich. Aktuelle Informationen zur Ausschreibung werden über die Internetauftritte von DOLAB, der GIZ und der ZAV veröffentlicht.

Die Bewerbung ist über folgende Website möglich: http://giztriplewinvietnam.org/

 

Wie ist der Projektverlauf?

1. Vorbereitungsphase in Vietnam

 • Zwölfmonatiger Intensivsprachkurs Deutsch in Hanoi: Spracherwerb bis B2, fachsprachliche und interkulturelle Vorbereitung
 • Fachsprachkurs
 • Gemeinsame, kostenfreie Unterbringung während des Sprachkurses und Taschengeld für die Verpflegung
 • Interkulturelle Freizeitangebote
 • Betreuung durch die GIZ und DOLAB während der gesamten Vorbereitungszeit

2. Dreijährige Pflegeausbildung in Deutschland

 • theoretische und praktische Ausbildung bei deutschen Arbeitgebern und Berufsschulen mit monatlicher Ausbildungsvergütung
 • Betreuung durch Triple Win während des gesamten ersten Ausbildungsjahres, inklusive einer einwöchigen Orientierungsveranstaltung und Begleitung der Termine zur Beantragung des Aufenthaltstitels

3. Ausbildungsabschluss und weitere Beschäftigung in Deutschland

Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung als staatlich anerkannte Pflegefachkraft besteht die Möglichkeit der weiteren Beschäftigung und der dauerhaften Niederlassung in Deutschland.