Welcome-Center Weiden

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO

Objevili jste zajímavou nabídku zaměstnání?

Welcome-Center Weiden Vás podpoří při sestavování Vaší žádosti o pracovní místo. Tato žádost se v Německu skládá z následujících částí:

1. Titulní strana a fotografie uchazeče

Na titulní straně můžete uvést Vaše osobní údaje (jméno, adresa, telefon a e-mailová adresa) a název pracovní pozice, není to však povinnost. Rovněž fotografie uchazeče není povinná. Můžete ji umístit buď na titulní straně nebo přímo v životopise.

2. Motivační dopis

Rozsah motivačního dopisu by neměl přesahovat délku textu formátu DIN A4 a měl by Vašemu budoucímu zaměstnavateli zprostředkovat první dojem o Vás. Uveďte důležité body z Vašeho pracovního života a schopnosti, které jste během své profesní dráhy získali. Kromě toho vysvětlete, proč se ucházíte o nabízené pracovní místo a proč jste právě Vy tím nejvhodnějším kandidátem. Rovněž je vhodné zmínit znalosti cizích jazyků a další kvalifikace, které mohou být pro potenciální pracovní místo důležité.

3. Vysvědčení a další doklady o Vašem vzdělání

K Vaší žádosti o pracovní místo byste měli přiložit všechny relevantní doklady o Vašem vzdělání. K tomu patří vysvědčení o ukončeném vzdělání, reference či potvrzení o absolvování praxe od bývalých zaměstnavatelů. Rovněž můžete přiložit doklady o znalostech cizích jazyků nebo počítačových dovednostech.

Wichtig:Je možné si, že doklady o ukončeném vzdělání ze zahraničí musejí být podrobeny řízení za účelem jejich uznání.

Vaši žádost o pracovní místo zašlete dle požadavku příslušné firmy poštou, e-mailem nebo přes internetový portál. Pokud o Vás firma bude mít zájem, budete pozváni k telefonickému nebo osobnímu pohovoru. 

Další informace a tipy, jak správně postupovat, když se ucházíte o zaměstnání, a k přijímacímu pohovoru získáte v našem Welcome-Centru Weiden.