Welcome-Center Weiden

HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Hledáte vhodné zaměstnání v severní části Horní Falce?

Prvním kontaktním místem pro hledání zaměstnání je Úřad práce Weiden (Agentur für Arbeit Weiden), který má k dispozici burzu pracovních míst  z celého Německa. V budově úřadu naleznete kromě toho informační a poradenské centrum pro povolání (Be­rufs­in­for­ma­ti­ons­zen­trum = BiZ), kde získáte všechny informace týkající se hledání zaměstnání z první ruky. Pro individuální jednání při hledání Vašeho zaměstnání je Vám k dispozici  EURES-poradce. 

Kontaktujte Vašeho EURES-poradce na Úřadě práce Weiden.

Alternativně máte možnost hledat volné místo na mnoha internetových burzách práce, v různých denících či týdenících nebo na internetových stránkách firem. Doporučujeme rovněž návštěvu některého z veletrhů vzdělávání nebo veletrhů pracovních příležitostí.