Putevi do radne dozvole

Informacije za kandidatkinje i kandidate sa određenim kvalifikacijama

Provera u pogledu prvenstva domaćih kandidatkinja i kandidata je isključena, ako imate određene kvalifikacije:

Vi ste stručna radna snaga sa akademskim obrazovanje:

Ako imate visoku školsku spremu i ugovor o radu od poslodavca iz Nemačke za poziciju koja odgovara školskoj spremi, možete da predate zahtev za takozvanu „Plavu kartu EU". U ovu svrhu prvo mora da se proveri, da li se visoka školska sprema može usporediti sa onom od nemačke visoke škole. Godišnji bruto-prihod od najmanje 56.800 € je neophodan. Ovaj iznos važi za 2021. godinu. Iznosi se menjaju godišnje.

Kada imate visoku školsku spremu u zanimanju, koje je trenutno veoma traženo u Nemačkoj (naučnik/ca iz oblasti prirodnih nauka, matematičar/ka, inženjer/ka, medicina i akademska stručna snaga iz informacione i komunikacione tehnologije) i kada Vam je ponuđen ugovor o radu, možete da podnesete zahtev za „Plavu kartu EU" sa godišnjim brutom prihodom već od 44.304 €. Ovaj iznos važi za 2021. godinu. Iznosi se menjaju godišnje.

Vlasnice i vlasnici plave karte EU mogu da već nakon 33 meseca odnosno kod dokaza dovoljnog znanja nemačkog jezika nakon 21 mesec da dobiju dozvolu za naseljenje - dakle neograničenu vizu.

Vi ste stručna snaga sa završenom srednjom stručnom spremom:

Ako imate srednju stručnu spremu i konkretnu ponudu za radno mesto, vizu za zaposlenje možete da dobijete kada Savezna agencija za rad utvrdi da uslovi za zaposlenje ponude za radno mesto odgovaraju uslovima za domaće zaposlenike u Nemačkoj.

Za podnošenje zahteva za boravišni naslov mora pored toga da se proveri, da li postojeća stručna kvalifikacija može da se usporedi sa odgovarajućom nemačkom srednjom stručnom spremom. Informacije o ovom postupku na nemačkom i engleskom jeziku pronaći ćete na internet stranici www.anerkennung-in-deutschland.de.

Ako služba za priznavanje utvrdi da je za istovrednost stručne spreme potrebno još kvalifikacija, pod određenim uslovima se paralelno uz postupak može dopustiti zaposlenje na nivou pomoćnika.

Kao stručna snaga sa srednjom stručnom spremom ili akademskim obrazovanjem, Vaš zahtev za vizu možete da podnesete kod Vašeg nemačkog zastupništva u inostranstvu.

Napomena:

Pitanja? Za stručnu snagu i visoko kvalifikovane isplati se pregled portala za dobrodošlicu www.make-it-in-germany.com/en/. Internacionalna stručna snaga će ovde pronaći informacije o svojim mogućnostima za karijeru u Nemačkoj - i zašto se isplati ovde živeti i raditi.

Jobseeker-viza:

Pristup tržištu rada kao stručna snaga sa akademskim obrazovanje ili srednjom stručnom spremom pretpostavlja ponudu za radno mesto. Ako raspolažete sa visokom školskom spremom ili srednjom stručnom spremom koja je priznata ili usporediva u Nemačkoj, možete da podnesete zahtev za vizu i bez konkretne ponude za radno mesto. Sa ovom vizom možete da boravite u Nemačkoj do šest meseci radi traženja radnog mesta. Uslov je da u tom vremenu možete da finansirate svoju egzistenciju bez rada.