Raditi i živeti u Nemačkoj: Pravilo za zapadni Balkan

Informacije o radnoj dozvoli za građanke i građane zemalja zapadnog Balkana

Razmišljate li o tome da izgradite sebi budućnost u Nemačkoj?

Na ovim stranicama pronaći ćete informacije o dozvoli za boravak, o uslovima i postupcima za državljanke i državljane iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Republike Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije. Želimo da Vas informišemo o tome, koje su Vam mogućnosti otvorene, da bi dobili dozvolu za boravak radi zaposlenja u Nemačkoj i koje uslove za to trebate da ispunite.

Vaš pristup nemačkom tržištu rada u okviru takozvanog Pravila za zapadni Balkan (§ 26 stav 2 Pravila o zaposlenju)

Pravilo za zapadni Balkan otvara državljanima Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Republike Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije pristup za svako zaposlenje na tržištu rada u Nemačkoj. Pravilo je u početku bilo ograničeno za period od 2016. do kraja 2020. godine. Zbog velike potražnje poslodavaca u Nemačkoj za radnom snagom iz ovih zemalja, pravilo je produženo do 31. decembra 2023. godine.

Rad kao iznajmljeni zaposlenik/ica i dalje nije dozvoljen. Za izdavanje dozvole Savezna agencija za rad ispituje da li za određeno radno mesto na raspolaganju stoji radna snaga iz zemlje ili iz Evropske unije (provera prvenstva) i da li su uslovi za zaposlenje isti kao i za domaću radnu snagu.

Napomena:
Broj odobrenja za zahteve koji se prvi put podnose ograničen je do 25.000 po kalendarskoj godini. Zbog Covid-19-pandemije za Nemačku postoje ograničenja putovanja iz mnogih država. Aktuelne informacije o ovome dobićete na sledećoj stranici.

Koje uslove morate da ispunite?

  • Potrebna Vam je obavezujuća ponuda za radno mesto od jednog poslodavca u Nemačkoj.
  • U zadnja 24 meseca pre podnošenja zahteva ne smete primati davanja prema Zakonu o davanjima za kandidate za azil. 
  • Morate da ispunjavate pravne uslove za vizu.

Kako postupate dalje?

Za ulazak u Nemačku radi zaposlenja potrebna je viza, za koju možete da podnesete zahtev kod nadležnog nemačkog zastupništva u inostranstvu u jednoj od gore navedenih država.

Sedište Vašeg nemačkog zastupništva u inostranstvu pronaći ćete na  www.auswaertiges-amt.de.