ZANAT ZA NJEMAČKU — BUDUĆNOST ZA ZANATLIJE

Želite da priznati svoju struku u Njemačkoj - službeno, uz socijalno osiguranje i pravednu platu? Mi činimo to mogućim! Projekat “Zanat nudi budućnost“ obuhvata jednostavan proces prijave, priliku za daljnju jezičku i stručnu kvalifikaciju te sveobuhvatnu podršku tokom integracije u zanatskoj radionici u Koblenzu, Potsdamu ili Münchenu. Sve usluge, kvalifikacije i naše intenzivno savjetovanje tokom cijelog projekta besplatni su za Vas!

Info

Trenutno nema mogućnosti za prijem novih polaznika u projekt. Prijave nisu moguće. Ako imate bilo kakvih pitanja o radu i životu u Njemačkoj, posjetite www.make-it-in-germany.com ili pošaljite e-mail na zav@arbeitsagentur.de

HabiZu projekat - vaše prednosti

Besplatni jezički kursevi i strukovna dokvalifikacija

Integracija kod njemačkih obrtničkih preduzeća radi dokvalifikacije

Podrška i savjeti tokom cijelog trajanja projekta

Koji njemački profil posla vas zanima?

RADITI KAO MAŠINSKI MEHANIČAR/KA U NJEMAČKOJ

Prosječna plata kvalifikovanih radnika

oko 26.400€/bruto godišnje

Mašinski mehaničar/ka za sanitarnu, grejnu i rashladnu tehniku su u Njemačkoj stručnjaci za instalaciju, održavanje i provjeru priključaka za vodu i sanitarnih tehnika kao i za održavanje grejne tehnike.

Poznaju solarnu i rashladnu tehniku i također održavaju plinske uređaje.

Ovo svestrano zanimanje ima veliki potencijal za budućnost posebno u pogledu modernih, ekoloških tehnologija i tehnologija koje štede energiju u Njemačkoj!

Uslovi

Mašinski mehaničari/ke moraju posjedovati odgovarajuću stručnost i da se u svom profesionalnom životu stalno bave s tehničkim inovacijama.

Ako želite da radite u Njemačkoj u ovom zanimanju, treba da budete spremni da proučite trenutno važeće propise te da uživate u kontaktu s klijentima i volite timski rad.

U sklopu projekta “Zanat nudi budućnost“ traže se kandidati ove grupe zanimanja za regiju Potsdam.

RADITE KAO ELEKTRONIČAR/KA U NJEMAČKOJ

Prosječna plata kvalifikovanih radnika

oko 30.000 €/bruto godišnje

“Smart Homes“ su budućnost - i one osiguravaju da su svi inteligentni sistemi povezani i nesmetano funkcionišu: Elektroničari smjer energetike i građevinske tehnike su u Njemačkoj stručnjaci za uređaje za raspodjelu energije, sistema za rasvjetu i pogonske sisteme ili uređaje za zaštitu od udara groma.

Oni takođe poznaju funkciju toplotne pumpe, sistema grijanja, solarnu fotonaponsku energiju i solarne termalne elektranete mogu da analiziraju i uklone greške.

Zahtjevno, interesantno zanimanje sa odličnom perspektivom: Elektroničari su u Njemačkoj potrebni i traženi!

Uslovi

Kao elektroničar/ka morate da posjedujete specifična profesionalna znanja i da budete spremni da se uvijek iznova suočite s novim tehnološkim razvojima i izazovima u Vašoj profesiji.

Ako želite da radite u Njemačkoj u ovom zanimanju, treba da budete timski igrač i da volite kontakt s klijentima te ih stručno savjetujete i informišete.

U sklopu projekta “Zanat nudi budućnost“ traže se kandidati ove grupe zanimanja za regiju Koblenz .

RADITI KAO METALSKI RADNIK/CA U NJEMAČKOJ

Prosječna plata kvalifikovanih radnika

oko 33.000 €/bruto godišnje

U oblasti konstrukcione tehnike metalski radnici mjere, planiraju i izrađuju raznovrsne, uglavnom arhitektonske strukture, kao npr. prozore, vrata i kapije ili podeste i stepenice.

U Njemačkoj ovi stručnjaci ne proizvode samo unikate u skladu s zahtjevima kupca ili po nalogu arhitekata, već osiguravaju i njihovu profesionalnu montažu, kao i održavanje funkcionalnosti sistema za zaključavanje i sigurnosnih sistema.

Jedno zanimanje sa mnogo budućeg potencijala u Njemačkoj - niti jedna kuća, niti jedna poslovna ili uredska zgrada ne može bez metala. Tamo gdje se mnogo gradi, hitno su potrebni i metalski radnici!

Uslovi

Potrebna su Vam specifična profesionalna znanja da bi imali uspješan početak u Njemačkoj kao metalski radnik/ca.

Pored zanatske vještine i preciznosti, traži se i spremnost na ispunjavanje želja klijenata kao i Vaša sposobnost da čitate i primjenjujete planove.

U sklopu projekta “Zanat nudi budućnost“ traže se kandidati ove grupe zanimanja za regiju München.

Vaš profil

  • Imate završeno kvalifikovano stručno obrazovanje.
  • Vi ste mašinski mehaničar/ka sanitarne, grejne i rashladne tehnike ili
  • elektroničar/ka stručni smjer za energetsku i građevinsku tehnologiju ili
  • metalski radnik/ca stručni smjer za kontrukcionu tehnologiju.
  • Takođe imate radno iskustvo, dodatne kvalifikacije i znanje njemačkog jezika (opcionalno).

1 Prijava

Preuzimanje dokumenata - Poziv za virtueln razgovor za posao - Video telefonat ili termin na licu mjesta (u Bosni) - Pozitivan odgovor i poziv za učešće u projektu

2 Kvalifikacija

Pohađanje kursa jezika (u Sarajevu) sa ciljem poznavanja jezika na nivou B1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike – Mjesečna finansijska podrška za troškove života.

3 Priprema

Prijava za priznavanje stručne kvalifikacije u Njemačkoj – Intervju sa poslodavcem - Dobijanje ponude za posao - podrška kod zahtjeva za vizu i pripremu potrebne dokumentacije - Organizovan odlazak u Njemačku

4 Integracija

Dolazak kod poslodavca u regijama Koblenc, Potsdam ili Minhen - Završetak kvalifikacije za priznavanje stručne kvalifikacije - Sveobuhvatna podrška – Nakon priznavanja kvalifikacije rad u struci - zanatskom zanimanju.

FAQ - NAJVAŽNIJA PITANJA KANDIDATA

Da, potrebna Vam je viza - i mi ćemo Vam pomoći kod podnošenja zahtjeva. Da bismo osigurali da možete nesmetano ući i raditi u Njemačkoj, blagovremeno započinjemo proces podnošenja zahtjeva i koordiniramo se sa ambasadom u Sarajevu. Može biti da će Vam prvo biti potrebna dozvola za privremeni boravak koja se kasnije mijenja. S vizom Vam je omogućeno da radite od trenutka ulaska i učestvujete u praktičnim i teoretskim programima za priznavanje stručnih kvalifikacija.

Mi provjeravamo Vašu prijavu od trenutka kada je potpuno pošaljete putem ove internet stranice. Primitak Vaše potpune dokumentacije biće Vam potvrđen putem e-maila. Ako Vaša dokumentacija za prijavu ispunjava zahtjeve projekta `Zanat nudi budućnost`, pozivamo Vas na lični intervju.

Da, možete nam vjerovati! Svi projektni partneri dio su javne uprave u Njemačkoj ili tzv. javnih tijela. Glavni odgovorni za projekat su:

Središnje udruženje njemačkog zanata (ZDH).
Predstavlja interese oko milion zanatskih radionica u Njemačkoj s više od 5,4 miliona zaposlenih i oko 360.000 praktikanata.

Savezna agencija za rad (BA).
To je jedna od najvećih službi u Njemačkoj i pruža usluge za tržište rada, prije svega za posredovanje kod zapošljavanja. BA savjetuje stručnu snagu iz inostranstva o mogućnostima zapošljavanja i obuke, životnim i radnim uslovima kao i o socijalnoj sigurnosti u Njemačkoj i posreduje ih u njemačka preduzeća.

sequa gGmbH
To je globalno aktivna, neprofitna razvojna organizacija. Od 1991. godine provodi programe i projekte međunarodne suradnje u uskoj suradnji s njemačkom ekonomijom. Sequa je u vlasništvu četiri vodeća njemačka poslovna udruženja i GIZ-a.

Projekat se financira iz sredstava za podsticaje Savezno ministarstvo za privredu i zaštitu klime.

Radujemo se Vašem dolasku i želimo da Vam što više olakšamo Vaš početak u Njemačkoj!

Kada stignete u svoju ciljanu regiju, onda ste već stekli znanje njemačkog jezika pohađanjem finansiranog jezičkog kursa u Bosni i Hercegovini. Znanje jezika možete i da produbite, na primjer pohađanjem dodatnih kurseva nakon Vašeg dolaska.

Da bi Vaš dolazak u Njemačku i privikavanje protekli sa što manje smetnji, kontaktne osobe u zanatskoj komori će da Vas prate tokom cijelog perioda integracije.

Pri tome važni koraci su prvi mjeseci u preduzeću, traženje stana i otvaranje žiro-konta ili online-konta kao i organizacija i priprema (djelimično) namještenog smještaja od strane Vašeg budućeg poslodavca.

Naš savjet: S Vašom vozačkom dozvolom možete voziti auto šest mjeseci od dolaska, nakon toga Vam je potrebna njemačka vozačka dozvola. Ovdje će Vam takođe pomoći kontakt osoba.

U Njemačkoj je obavezno da zaposlenik bude socijalno i zdravstveno osiguran.
Ovo za Vas ima mnoge prednosti.U pravilu se doprinosi za obavezna osiguranja oduzimaju direktno od Vaše bruto plate. Na osnovu rada kod Vašeg budućeg poslodavca naravno da ste i socijalno osigurani.

JOŠ PITANJA?

Obratite nam se sa bilo kakvim pitanjima o projektu `Zanat nudi budućnost` - rado ćemo Vam pomoći: Internacionalna kadrovska služba (IPS) Savezne agencije za rad

Handwerk@ARBEITSAGENTUR.DE

Mnogo korisnih informacija o životu u Njemačkoj kao i o spajanju porodica, možete pronaći na stranicama www.make-it-in-germany.com, službenog portala njemačke Savezne vlade za stručnu radnu snagu iz inostranstva ili možete razgovarati s Vašim ličnim savjetniko